Lịch sử hình thành

  • 2015 - Phát triển ra phạm vi toàn quốc
  • 2012 - Mở rộng chi nhánh trong Thành phố Hồ Chí Minh
  • 2011 - Mở rộng thành viên lên 100+
  • 2010 - Thành lập công ty